معلومات آخرین

سۇنگی هبرلر

شام خجند-آشخانة ملّی ش. دوشنبه

shomi-khujand-17

مرحمت به آشخانی شام خجند! شام خوجند این مکانیست دوستان عزیز، که شما از استعمال خوراکهای بالزت‌ترین ملّی تاجیکی یک جهان حلاوت می‌برید. فضای طربخانة شام خوچند با معماری زمانوی و ملّی ساخته شده در آن مبلهای نرم و جالب برای مزاجان گذاشته شده است. کارمندان طربخانه برای بلند نمودن تعب …

مفصل

سعلب

salab

سعلب، سیلب، 1) جنس گیاههای بسیارساله‌ای است از عایلة سعلبیها. ریشة لویید ة یک‌لخت یا پنجه‌شکل، برگ نیشترشکل، گل عادتاً بنفش یا نافرمان ارغوانی و غوزه دارد. سعلب (قراب 80 نمود) در اوراپه، منطقة معتدل آسیا، افریکة شمالی و غیره بسیار است. در اتّفاق ریسپوبلیکه‌های ساویتی سوسیالیستی سایوز ساویتسکیخ ساتسیلیستیچیسکیخ …

مفصل

سعدی-سعدی شیرازی

sadi

سعدی مصلح‌الدّین ابو‌محمّد عبدالله ابن مشرف‌الدّین (1203/8، شیراز-1292، همان جا) ، شاعر، نثرنویس و متفکّر فارس-تاجیک. با نامهای ش ا ی خ سعدی، سعدی شیرازی مشهور است. پدر سعدی مشرف شیرازی، به قول خود شاعر، عالم و ارباب دین بوده، با آن مزدی، که از دولت می‌گرفت، آسایش عایله‌اش را …

مفصل

سعبه

saba

صعبه، نام دو نمود پرّنده‌ای است از قطار گنجشکها. درازی تنش 12 سانتی‌متر، قسم پیش سرش سرخ، بال و دومش سیاه. در میانة بالش خال زرد و در انتهای بال و دومش خال سفید دارد؛ تخته‌پشت و کتفش خاکستررنگ سرخچه‌تاب؛ شکمش سفید. نولش گلابی‌تاب. در اوراپه، آسیای غربی، افریکة شمال …

مفصل

سخرازه

saharoza

سخرازه، قند نیشکر یا لبلبو، یکی از مهمترین دیسخریدهاست، که در همة رستنیهای فتوسنتزکننده موجود است. مادّة کریستلّی بی‌رنگ در آب حل‌شونده؛ i گدازش 185-186*سیلسیه. از تأثیر کیسلاته به آسانی گیدرالیز شده گلیوکازه و فروکتازه حاصل می‌کند. سخرازه از جملة کرباگیدرتهایست، که به خوبی در رستنیها هضم می‌شوند؛ کرباگیدرتهای در …

مفصل