معلومات آخرین
Home / جغرافیا

جغرافیا

ویلایت سخلین

ss

سخلین، ولایتیست، در هیت ریسپوبلیکة ساویتی فدراتیوی سوسیالیستی روسیه رسفسر، 20 اکتبر 1932 تشکیل شده است. مساحتش 87، 1 هزار کیلومتر9. اهالی‌اش 685 هزار نفر (1984). سخلین 17 ریان چعموری، 19 شهر و 34 پاسیالکة تیپّ شهر دارد. مرکزش-شهر یوجنا-سخلینسک، سخلین با آردین لنین مکافاتانیده شده است (1967). ‌طبیعت ولایت …

مفصل

جزیرة سخلین

21155170584_2b5f3058cc_o

سخلین، جزیره‌ای است در ساحل شرقی آسیا، در هیت ولایت سخلین ریسپوبلیکة ساویتی فدراتیوی سوسیالیستی روسیه رسفسر. از شمال به. جنوب (از دم.-الیزویته تا دم. کریلان) به مسافة 948 کیلومتر طول کشیده است. برش به حساب میانه تقریباً 100 کیلومتر. مساح. 76، 4 هزار کیلومتر2. با بحرهای آخاته و یپاپ …

مفصل

دیهة سخسیان

سخسیان، دیهه‌ای است در ساویت قشلاق گل-سرخ ریان اوراتپّه، ویل. لنین-‌‌آباد. تیرّ. ک-ز «راه لینپن». از دیهه تا مرکز ساویت قشلاق 2 کیلومتر، تا ریان 5 کیلومتر؛ راهش آسفالتپوش. اهالی‌اش 520 نفر (1981) ، تاجیکان. دیهه مکتب ابتدایی، مگزین و سرتراشخانه دارد. ساحه‌های اساسی خواجگی غلّه‌کاری، باغ و تاکداری و …

مفصل

دیهة سفیدشهرک

سفیدشهرک، دیهه‌ای است در ساویت قشلاق لاهوتی ریان خاولینگ، ولایت کولاب. تیرّیتاریة ساوخاز به نام لاهوتی. از دیهه تا مرکز ساویت قشلاق 4 کیلومتر، تا ریان 68 کیلومتر. اهالی‌اش 340 نفر (1981) ، تاجیکان. دیهه مکتب 8-ساله، پونکت طبّی، فیرمة بورداقی‌پروری و مگزین دارد. ساحه‌های اساسی خواجگی غلّه‌کاری للمی، چارواداری …

مفصل

قتارکوه سفیدخیرس

سفیدخیرس، قطارکوهیست در شمال شرق افغانستان، در مضافات بدخشان. به سیستم کوههای هندوکُش داخل می‌شود. انتهای شمالی قطارکوه خواجه‌‌محمّد بوده از وادی دریای کوکچه (در جنوب) تا وادی دریای پنج (در شمال) به مسافة تقریباً 230 کیلومتر طول کشیده است. برش تا 60-70 کیلومتر. بلندی‌اش به حساب میانه 3000-5000میتر. قلّه‌های …

مفصل

دیهة سفیداران (قلعیخم)

سفیداران، دیهه‌ای است در ساویت قشلاق صغیردشت ریان قلعیخوم ولایت اوطانامی بدخشان کوهی. تیرّیتاریة ساوخاز به نام یو. فوچیک. از دیهه تا مرکز ساویت قشلاق 20 کیلومتر، تا ریان 53 کیلومتر؛ راهش قسماً آسفالتپوش. اهالی‌اش 108 نفر (1981) ، تاجیکان. مکتب ابتدایی و مگزین دارد. ساحه‌های اساسی خواجگی غلّه‌کاری و …

مفصل

دیهة سفیداران

سفیداران، دیهه‌ای است در ساویت قشلاق حکیمی ریان کُمسومولاباد ریسپوبلیکة ساویتی سوسیالیستی تاجیکستان. تیرّیتاریة ساوخاز «چارصده». از دیهه تا مرکز ساویت قشلاق 7 کیلومتر، تا ریان 30 کیلومتر؛ راهش آسفالتپوش. اهالی‌اش 115 نفر (1981) ، تاجیکان، مکتب ابتدایی و چایخانه دارد. ساحه‌های اساسی خواجگی غلّه‌کاری، باغداری، کرمکداری و چارواداریست. زمینها …

مفصل

دیهة سفیدارک

سفیدارک، دیهه‌ای است در ساویت قشلاق دیهملیک ریان لنین ریسپوبلیکة ساویتی سوسیالیستی تاجیکستان. تیرّیتاریة ساوخاز به نام حسن. از دیهه تا مرکز ساویت قشلاق 9 کیلومتر، تا ریان 77 کیلومتر. اهالی‌اش 260 نفر (1981) ، تاجیکان. مقتب 8-ساله دارد. ساحه‌های اساسی خواجگی چارواداری و تماکوکاریست. زمینها از سای سفیدارک آبیاری …

مفصل

سین

سین (کوههای سین) ، کشور کوهییست، که در قسمهای جنوبی کشور کرسنایرسک و ولایت ارکوتسک، قسم شمالی ریسپوبلیکة اوطانامی ساویتی سوسیالیستی توه و قسم غر-ب ریسپوبلیکة اوطانامی ساویتی سوسیالیستی بریتیه واقع گشته است. از کوههای آلتای شرقی، قطارکوه ابکن و آلتاو کوزنیسک (در غرب) تا کول بیکل (در شرق) طول …

مفصل

دیهة صغیردشت

صغیردشت، دیهه‌ای است در ریان قلعیخوم ولایت اوطانامی بدخشان کوهی، مرکز ساویت قشلاق صغیردشت. تیرّیتاریة ساوخاز «صغیردشت». از دیهه تا مرکز ریان 75 کیلومتر؛ راهش آسفالتپوش. اهالی‌اش 625 نفر (1984) ، تاجیکان. دیهه مکتب میانه، اینترنت دولتی، کلوب، کتابخانه، شعبة علاقه، کسل‌خانه، اوستاخانه‌های لباسدوزی، دریدگری و آهنگری دارد. ساحة اساسی …

مفصل