معلومات آخرین
Home / جغرافیا / دیهة صغیردشت

دیهة صغیردشت

صغیردشت، دیهه‌ای است در ریان قلعیخوم ولایت اوطانامی بدخشان کوهی، مرکز ساویت قشلاق صغیردشت. تیرّیتاریة ساوخاز «صغیردشت». از دیهه تا مرکز ریان 75 کیلومتر؛ راهش آسفالتپوش. اهالی‌اش 625 نفر (1984) ، تاجیکان. دیهه مکتب میانه، اینترنت دولتی، کلوب، کتابخانه، شعبة علاقه، کسل‌خانه، اوستاخانه‌های لباسدوزی، دریدگری و آهنگری دارد. ساحة اساسی خواجگی چارواداریست. زمینها از چشمه‌ها آبیاری می‌شوند.

Инчунин кобед

دیهة سفیدشهرک

سفیدشهرک، دیهه‌ای است در ساویت قشلاق لاهوتی ریان خاولینگ، ولایت کولاب. تیرّیتاریة ساوخاز به نام …