معلومات آخرین
Home / اسپورت / فوتبال

فوتبال

فوتبال (انگلیسی fاا1bll، از fااt-پایی و bll-توب) ، یک نوع اسپورت را گویند، که در آن ‌بازی کامنده‌های اسپورتی (در هر یک کامنده 11 نفر بازینگر) در میدان مخصوص (100-110 م 64-75 م) از دو طرفش دروازه‌دار صورت می‌گیرد.

مقسد ‌بازی با پایی و دیگر عضوهای بدن (به غیر از دست) به دروازة حریف توب زدن است. فوتبال معاصر در میانة عصر 19 در انگلیه به وجود آمد. فیدیرسیة بینلخلقی اسّاسیسیه‌های فوتبال (فیفه) سال 1904 تأسیس یافته است. به آن 150 مملکت (1985) ، از جمله ا.ج.ش.س. (از 1946) اعضا است. از سال 1900 موافق برنامة آن بازیهای المپیک، از سال 1930 چمپیونتهای جهان و از سال 1960 چمپیونت اوراپه گذرانیده می‌شود.

Инчунин кобед

universiada

ونیویرسیده

ونیویرسیده، بازیهای اسپورتی عمومی‌جهانی استودینتان، که سال 1924 تعسیس شد. با تشبث فیدیرسیة عمومی‌جهانی اسپورتسمینهای …