معلومات آخرین
Home / مدنیت و صنعت / سرخانه

سرخانه

سرخانه، قسم اوّل سرود، که به اندازة یک بیت متن سرود اجرا می‌شود. بعضاً سرخط نیز می‌گویند. سرخانه در «شش‌مقام» موقع دارد. پس از سرخانه در سرودهای هر یک مقام میانخانه (میانخت) می‌آید، که آن را درآمد اوج نیز می‌گویند. بیتهای دیگر را خط می‌نامند. نگرید، خط. ا. رحیم‌اف.

Инчунин кобед

سفرنامه

سفرنامه، یک جزء ادبیات علمی عامّوی، علمی فنتستیکی، بدیعی پسیخالاگی، سرگوه‌اشتی، حجّتی، که سیوجیتش به …