معلومات آخرین
Home / زیست شناسی / میتریت

میتریت

میتریت (از یون. metra-بچه‌دان) ، التهاب قَبَتهای په‌ای و لعابی بچه‌دان. م. در نتیجة به کاواکی بچه‌دان وارد شدن سرایت (پیش از همه ستریپتاکاکّها و ستفیلاکاکّها) ، بعد از اسقاط، باد تولید، بعضاً چون باد بیماریهای شدید (سل، انگینه و غ .) رویی می‌دهد. هنگام متریت شدید حرارت بدن بلند شده، cap درد می‌کند و آدم بی‌مدار می‌گردد؛ بچه‌دان وسیع شده، درد می‌کند و در وقت به آن رسیدن از منبة مایع ریمدار یا ریمدار خون‌آلود جدا می‌شود.

موالیجه: آرامی، خنک نگه داشتن زیر شکم، استعمال آنتی‌بیوتیکها، سلفنیلمیدها. هنگام متریت شدید فیزیوتراپی و معالجه در کورارها.

Инчунин кобед

safedaho

سفیده‌ها

سفیده‌ها، پراتیینها، مادّه‌های آرگنیکی کلانمالیکولة طبیعیی را گویند، که از امیناکیسلاته‌ها ترکیب یافته در ساخت …