معلومات آخرین
Home / جامعه / سفیدجامگان

سفیدجامگان

سفیدجامگان پیروان و طرفداران موقنّع. مقنّع بر ضد علامت دولتی عبّاسیان (یعنی سیاهپوشی) ته-رفداران و پیروان خود را فرمود، که جامه‌های سفید پوشند و بعد این همة طرفداران مقنّع-جامه‌های سفید در بر داشتند و به همین سبب در تاریخ نام رسمی پیروان مقنّع سفیدجامگان شده ماند.
دبیات: ا ی ن ی س. ، کلیات، جلد 12، دوشنبه، 1976. و. طایراو.

Инчунин кобед

سفارت

سفارت، نمایندگی، کار و عمل سفیر، که از طرف دولتی به پایتخت دولت دیگر می‌رود. …