معلومات آخرین
Home / اسپورت / وستاد ورزش

وستاد ورزش

وستاد ورزش، در ا.ج.ش.س. عنوانهای زیرین اسپورتی تأسیس شده‌اند: 1) استاد اسپورت ا.ج.ش.س.، سال 1935 با قرار ساویت عالی فیزکولتورة نزد کیم-ا ا.ج.ش.س. مقرّر گردیدست. این عنوان به ورزشگرانی داده می‌شود، که در مسابقه‌های رسمی معیار و طلبات نظامنامة عمومی‌اتّفاقی اسپورت را اجرا کرده‌اند. در رسّ تاجیکستان بیشتر از 1400 نفر (ژانویه 1986) ورزشگران سزاوار چنین عنوان شده‌اند.

2)    استاد خذمتنیشایدادة اسپورت ا.ج.ش.س.، سال 1934 کیم-ا ا.ج.ش.س. تأسیس کرده است. این عنوان به ورزشگرانی داده می‌شود، که در مسابقه‌های عمومی‌اتّفاقی و بینلخلقی نتیجه‌های بهترین به دست آورده‌اند، انچونی در پیشرفت کار فنزکول توره و اسپورت فعالانه اشتراک کرده، غالب بازیهای المپیک، مسابقه‌های جهانی و اوراپه (دو مراتبه) گردیده‌اند. به این عنوان فخر 6 نفر (ژانویه 1986) ورزشگران بهترین تاجیکستان سزاوار شده‌اند: حسناو ا. (1964) ، لابناو یو. (1972) ، لابناو م. (1974) ، رستماوه 3. (1975) ، گوسییناو س. (1979) ، ستراستین ا. (1980).

3)    استاد اسپورت کلسّ بینلخلقی، سال 1965 ساویت مرکزی اتّفاق جمعیّتهای اسپورتی و تشکیلاتهای ا.ج.ش.س. برای هوسمند گرداندن ورزشگران ساویتی بهر بلند برداشتن درجن مهارت و به دست آوردن کامبّیهای اسپورتی در مقیاس جهانی مقرّر نموده است. این عنوان به غالبان و دارندگان مکافاتهای بازیهای المپیک، چمپیونتهای جهان، اوراپه، ا.ج.ش.س. و کلانترین مسابقه‌های رسمی بینلخلقی داده می‌شود. از تاجیکستان به این عنوان 54 نفر (1986) ورزشگران سزاوار گردیده‌اند.

4) استاد اسپورت تاجیکستان، با قرار کامیتیت فیزکولتوره و اسپورت نزد ساویت وزیران رسّ تاجیکستان از 29 آگوست 1970 جاری شده است. به غالبان چمپیونت و مسابقه‌های ریسپوبلیکوی، اسپرته‌کیده‌های تاجیکستان از روی گشتین طرز ملّی (گشتین‌گیری) اینچنین شخصانی، که در انکشاف و پیشرفت گشتین ملّی سهم ارزنده می‌گذارند، داده می‌شود. در رسّ تاجیکستان به این عنوان فخری 194 نفر (ژانویه 1986) ورزشگران نایل شده‌اند.        ف. فیازاو.

Инчунин кобед

universiada

ونیویرسیده

ونیویرسیده، بازیهای اسپورتی عمومی‌جهانی استودینتان، که سال 1924 تعسیس شد. با تشبث فیدیرسیة عمومی‌جهانی اسپورتسمینهای …