معلومات آخرین
Home / مختلف / مبدع

مبدع

مبدع (ار. م–اصل، اساس، qfos) ، چیزی که اشیا یا حادثه از وه‌ای آغاز می‌یابد. همچون اصطلاح لینی و فلسفی. مبدأ به معنی آغاز و حیات دنیوی استفاده می‌شود. موافق تعلیمات دینی عالم و موجودات آن را خدا خلق کرده است و خدا با نامهای گوناگون (مبدأ ازلی، مبدأ اعلی، مبدأ اوّل، مبدأ کلّ و غ .) ذکر می‌شود. مشّایه تحت مفهوم مبدأ اوّل واجبولووجود یا از vi ا محض را فهمیده است، که آن منبة مادّه و حرکت به حساب می‌رود. تعلیمات تصوّف نیز در مسئلة مبدأ به عقیدة مشّایه قرابت دارد، زیرا سرچشمة اندیشه‌های هردوی این رویّه را در خصوص مبدأ تعلیمات نوفلاتونیه تشکیل می‌دهد.

مّا تبایان، اصحاب خیولا و دهریان برخلاف عقیدة دینی و مشّایه خدا یا عقل محض را نه، بلکه طبیعت و خیولا را مبدأ اوّل دانسته‌اند.

ل. موهمّدخاجه‌یف.

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …