معلومات آخرین
Home / تکنولوژی / سماوار

سماوار

سماور، سماور (از روسی سم خود و ور-جوش) ، ظرفیست برای جوشانیدن آب. عبارت از تنه (آبدان) ، سرپوش، کمپیرک، نول، دو دسته و پایه. اساساً از مس و روح می‌سازند. دو خیل سماور معمول است: الاوی و الکتری، که شکلاً فرق ندارند. سماور هستند، که 0، 5 ل و از 40 تا 80 ل آب می‌برد.
سماوار الاوی و الکتری.

پیش در آسیای میانه از چایجوشهای کلان الاوی استفاده می‌بردند. ثانی در بین مسگران مزلّی مثل cماوار روسی از مس سماور ساختن رسم شد. سماور به آسیای میانه در نیمة دوّم عصر 19 آورده شد. اوّلین اوستاخانه‌های سماورسازی آخر عصر 18 در شهر توله ساخته شده بودند. سانیتر در پتربورگ، اورال و دیگر جایها اوستاخانه‌ها پیدا شدند. حاضر در اکثریّت شهرهای مملکتمان کارخانه‌های سماورسازی هست.

Инчунин кобед

samosval

سماسول

سماسول، ماشین خودریز، اتومبیل، پریسیپ یا نیمپریسیپ بارکشیست، که خود بارش را خالی می‌کند. سماسول …