معلومات آخرین
Home / تکنولوژی / سماسول

سماسول

سماسول، ماشین خودریز، اتومبیل، پریسیپ یا نیمپریسیپ بارکشیست، که خود بارش را خالی می‌کند. سماسول برای خال کردن بار کوزاوش را با یاری محرک اتومبیل و تجهیزات گیدرولیکی تا 50° خم می‌کند.

در ا.ج.ش.س. سماسولهایای تمغة بیلز، گاز، «اورال»، مز، کرز، کمز و غیره استحصال می‌شوند، که از 3، 5 تا 80 ت و زیاده از آن (تا 160 ت) بار برداشته می‌تواند. نیگ. نیز اتومبیل.

Инчунин кобед

samolyot

سمالیات

سمالیات، اپّرت پریش محرک و بالدار وزنینتر از هوایت، که برای پرواز در اتمسفره تعیین …