معلومات آخرین
Home / مختلف / سوپیر…

سوپیر…

سوپیر… (لاتینی super-از بالا، در بالا) ، جزء کلمة مرکّب است، که: 1) در بالای چیزی (مثلاً، جلد کاغذی مقاوة کتاب) جایگیر شدن را افاده می‌کند؛ 2) درجة عالی صفت یگان چیز را مویین می‌کند (مثلاً، سوپیرالیته)؛ 3) سرور کردن را نشان می‌دهد (مثلاً، سوپیرربیتر).

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …