معلومات آخرین
Home / علم / سخریمیتریه

سخریمیتریه

سخریمیتریه (از روسی سخر-قند و… متریه) ، اصولیست، که به واسطة آن غلظت محلول مادّه‌های از جهت آپتیکی فعال (اساساً قند) مویین کرده می‌شود. شرطهای چِنکنی را در سخمیتریه استانداردی کنانیده، شکلة اسباب چِنکننده (سخریمیتر) را طوری درجه‌بندی می‌کنند، که غیله‌ات محلول با % افاده شود. ریلزت قند را از روی شکلة بینلخلقی قند مویین می‌کنند. سخریمیتریه در صناعته خوراکواری و خیمیکی و فرمسیوتی استفاده می‌شود.

Инчунин кобед

سفویه

صفویّه یکی از سلسله‌های تصوّف را گویند، که در دورة حرکت پیروان مذهب شیعه (عصر …