معلومات آخرین
Home / مختلف / سفی مولانا هوسین واعظ کاشفی

سفی مولانا هوسین واعظ کاشفی

سفی مولانا فخر‌الدّین علی‌ ابن هوسین واعظ کاشفی (1463، سبزوار-1532، هرات) ، ادیب فارس-تاجیک. در سمرقند زندگی کرده است. از سال 1504 در مسجد جامی هرات به جای پدرش واعظی می‌کرد. سال 1531 هنگام محاصرة هرات ه‌ا طرف ابیدولّاهخان یک سال محبوس بود. بعد آزاد شدن از حبسخانه به گرجستان رفت. هنگام هجوم صفویان به هرات بر-گشت. بنا به معلومات مأخذها با جامی و واصفی رابطة دوستی داشته است. جهار اثر سفی،-«رشهات این-ال-حیات» (1503) ، «کشف-ال-اسرار» (شرح «اسرار قاسمی» پدرش) ، «لطائف-ات-طوایف» (1532) ، «لغت‌نامه» دسترس اهل علم و ادب است. در «رشهات این-ال-حیات» عاید به جامی معلومات مهمّ ترجمیهالی آمده است، که مورد استفادة محقّقان قرار گرفته است:
اسناونی: لطائف-ات-طوایف، دوشنبه„ 1968؛ زنیمتیلنыی رسّکزы، . دوشنبه، 1935.
م. جلیلاوه ،

Инчунин кобед

سفچه

سفچه، سفچ، نگرید، سپچه.