معلومات آخرین
Home / مختلف / پرتیة اونگرد سوسیالیستی الجزایر

پرتیة اونگرد سوسیالیستی الجزایر

پرتیة اونگرد سوسیالیستی الجزایر، ژانویه 1966 در اساس پرتیة کامّونیس­تی الجزایر (پکه، 1936-65) و قوّه‌های چپ فرانت آزادکنی ملّ (فام) برپا گردید. کمونیستان الجزایر، که با پرتی‌ام کمونیستی فرنسیه علاقة زیچ داشتند، در ترغیب ایده‌های مرک­سیزم در مملکت، در مبارزة ضد فاشیستان ژرمنیه و ات­لیه و ریجیم ویش در سالهای جنگ دوّم جهان سهم کلان گذاشتند. بعد شورش مسلّحانه، که 1 نوامبر 1954 با راهبری فرانت آزادکنی ملّی در الجاایر cap شده بود، پرتی‌ام کمونیستی گروههای مو­سلّه «مبارزان آزادشوی» تشکیل کرد، که آستها بعد سازش بین فرانت آزادکنی ملّی  وه پرتیة کامّونیس­تی الجزایر   (1956) به هیت ارمیة آزادشوی ملّی داخل شدند.

پرتیة کمونیستی بعد مستقل گردیدن الجزایر (1962) و در سعیزد پرتیه فرانت آزادکنی ملّی   (آوریل 1964) قبول شدن پراگرمّه، که در آن راه سوسیالیستی ترقّیات مملکت پیش‌بینی می‌شد، این پرا­گرمّه را اساس همکاری با فرانت آزادکنی ملّی دانسته، اعضایان خود را دعوت کرد، که به صف فرانت آزادکنی ملّی داخل شوند. این دعوت به پراکنده‌شوی پرتی‌ام کمونیستی الجزایر آورده رساند.

کامّونستان، که از داخل شدن یک قطار عنصران راست به ساویت روالوتسیانی (آرگن عالی سیاسی و دولتی ریسپوبلیکة خلقی دموکراتی الجزایر) خواطر شده بودند، واقعه‌های 19 ژوئن 1965-را چون کوشش در مملکت برقرار کردن دیکتتورم حربی فهمیدند و محنتکشان را به نمایش دعوت نمودند. بسیار فعالان پرتیة کامّونیس­تی الجزایر  وه پرتیة اونگرد سوسیالیستی الجزایر حبس کرده شدند. ساویت روالوتسیانی با سرداری x. بومیدین صداقت خود را به راه سا­تسیلیستی انتخابکردة مملکت ثابت نمود، در بابت مستحکم کردن استقلالیّت ملّی یک قطار چاره‌های مهم دید. پرتیة اونگرد سوسیالیستی الجزایر سیاست ضدیمپیریلیستی بومیدیان و دگرگونسازیهای پراگریسّیوی اجتماعی و اقتصادی را دستگیری می‌کرد، به فتنه‌گریهای ریکسیة دا­خیلی و، بیرونی مقابل می‌برآمد.

ز میانة سالهای 70 تعقیبات فعالان پرتیة اونگرد سوسیالیستی الجزایر قت گردید. پرتیة اونگرد سوسیالیستی الجزایر برای متّحد نمودن تمام طرفداران راه سوسیالیستی مم­لکت در اطراف حجّت پراگرم­موی روالوتسیة الجزایر-خر­تیة ملّی (1976) و قرارهای سعی­زد 4-م ا پرتیة فرانت آزادکنی ملّی   (ژانویه 1979) ، که کامیتیت مرکزی و بیورای سیاسی پرتیّه را با سرداری کاتب ژنرالی فرانت آزادکنی ملّی  بینجیدید شدل (7 فوریه 1979 پرزیدنت ریسپوبلیکة خلقی دموکراتی الجزایر) انتخاب نمود، منتظم برآمد می‌کند. رادبریّت ریسپوبلیکة خلقی دموکراتی الجزایر تعقیبات عنصران پراگریسّیوی را قطع کرده، سیاست در ریسپوبلیکة خلقی دموکراتی الجزایر موجود بودن فقط یک پر­تیة راهبریکنندة فرانت آزادکنی ملّی را اس-توارانه پیش می‌گیرد. پرتی‌ام فرانت آزادکنی ملّی موافق خرتیه «دووة پیشقدم، راهبرنکننده و تشکیل‌کنندة مبارزه برای تطبیق مقصدهای روالوتسیة سوسیالیستی می‌باشد.

پرتیة اونگرد سوسیالیستی الجزایر  در مسئله‌های اساسی وضعیت بینلخلقی، حرکت کمونیستی و ملّی آزادی‌خواهانه در موقعهای مارکسیزم-لنینییزم می‌ایستد، طرفدار استوار صلح و پست‌شوی شدّت وضعیت بینلخلقی، انکشاف همکاری بین الجزایر و ا.ج.ش.س. و دیگر مملکتهای اتّحاد سوسیالیستی است. نمایندگان پرتیة اونگرد سوسیالیستی الجزایر  در مجلس مشورتی بینلخلقی پرتیه‌های کمونیستی و کارگری (1969، مسکو) اشتراک کردند. پرتیة اونگرد سوسیالیستی الجزایر  به طور غیریلیگلی به زبانهای عربی و فرنسوی بیولّیتین هرمادة «صوت-اش-شه‌اب» نشر می‌کند. کا­تیب یکم کامیتیت مرکزی پرتیة اونگرد سوسیالیستی الجزایر-صادق خه-جیریس.

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …