معلومات آخرین
Home / جامعه / تنقید

تنقید

تنقید (عربی-نقد کردن) ، 1) تحلیل و مقایسة چیزی با مقصد بقا دادن یا نقد کردن (مثلاً، تنقید ادبی. نگرید ادبیات‌شناسی).   2) حکم انتیهادی در باب چیزی (در علم، صنعت، حیات جمعیّتی و غیره) ، آشکار کردن یا نشان دادن کمبودیها (نگرید تنقید و خودتنقیدکنی). 3) تدقیق و تقّاق، تفتیش کردن حقانی و درست بودن چیزی (مثلاً، تنقید متن، تنقید منابع تاریخی و غیره .).

Инчунин кобед

سفارت

سفارت، نمایندگی، کار و عمل سفیر، که از طرف دولتی به پایتخت دولت دیگر می‌رود. …