معلومات آخرین
Home / 2019 / October

Monthly Archives: October 2019

شام خجند-آشخانة ملّی ش. دوشنبه

shomi-khujand-17

مرحمت به آشخانی شام خجند! شام خوجند این مکانیست دوستان عزیز، که شما از استعمال خوراکهای بالزت‌ترین ملّی تاجیکی یک جهان حلاوت می‌برید. فضای طربخانة شام خوچند با معماری زمانوی و ملّی ساخته شده در آن مبلهای نرم و جالب برای مزاجان گذاشته شده است. کارمندان طربخانه برای بلند نمودن تعب …

مفصل