معلومات آخرین
Home / مختلف / نیازی

نیازی

نیازی، نوع دیرپزک زردآلو، اcocaن در بعضی ریانهای ولایت لنین‌‌آباد می‌روید. درختش سیرشاخ، از هر بیخش 350-380 کگ حاصل می‌گیرند. میوه‌اش سیرشیره و شیرین (تا 16، 5%’ قند دارد) ، وزن میانة هر دانه‌اش 32-35 گ. درختش تا 50 سال عمر می‌بیند.

د .: پولت آ و ا. ، تدجیکسکیی اب­ریکاس، د. ، 1976.

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …