معلومات آخرین
Home / مختلف

مختلف

شام خجند-آشخانة ملّی ش. دوشنبه

shomi-khujand-17

مرحمت به آشخانی شام خجند! شام خوجند این مکانیست دوستان عزیز، که شما از استعمال خوراکهای بالزت‌ترین ملّی تاجیکی یک جهان حلاوت می‌برید. فضای طربخانة شام خوچند با معماری زمانوی و ملّی ساخته شده در آن مبلهای نرم و جالب برای مزاجان گذاشته شده است. کارمندان طربخانه برای بلند نمودن تعب …

مفصل

سفال

safol

سفال، مصنوعات و اشیایست، که در نتیجة به هم آمیختن گلمایه، خمیرة مینیرلها، آکسیدها و دیگر مادّه غیریارگنیکی و پختن حاصل می‌شود. همیرة سفال بعد پختن صفتاً تغییر یافته، به متریال خوب سلیکاتی تبدل می‌-یابد. سفال در روزگار (ظرفیات) ، ساختمان (خشت، سفال بام‌پوش، ناوه، سفالتخته، کاشی، جزءهای مجسمه‌ها) ، …

مفصل

سفی مولانا هوسین واعظ کاشفی

سفی مولانا فخر‌الدّین علی‌ ابن هوسین واعظ کاشفی (1463، سبزوار-1532، هرات) ، ادیب فارس-تاجیک. در سمرقند زندگی کرده است. از سال 1504 در مسجد جامی هرات به جای پدرش واعظی می‌کرد. سال 1531 هنگام محاصرة هرات ه‌ا طرف ابیدولّاهخان یک سال محبوس بود. بعد آزاد شدن از حبسخانه به گرجستان …

مفصل

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در ترکیه عمر به سر برده است. فرهنگ تفسیر زبان فارسی با نام «مجموعه-ال-فُرس» از تألیفات او می‌باشد.

مفصل

سفایی

سفایی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، شاعر فارس-تاجیک. در آخر عصر 15-نیمة اوّل عصر 16 عمر به سر برده است. از عایلة هنرمند. اصلاً از کرمان بوده، در آوان جوانی همراه پدرش به هرات آمده است. بنا به معلومات نثاری («موزکّیر-ال-احباب») سفایی در شاعری طبع بلند داشته است. او …

مفصل

سفالک بامپوشی

سفالک بامپوشی، مصالح بناکارییست، که از گل پخته، آمیختة ریگ و سیمان و ریگ و آهک تییار می‌کنند. سفالک بام‌پوشی گلی، سمنتی و سلیکاتی (وابسته به مصالح) ، موج-مانند و هموار (وابسته به شکل و اصول پریسّانی) می‌شود. بعزش سفالک بام‌پوشی را رنگ و بار داده، برای آریش بنا هم …

مفصل

سفایی خراسانی

سفایی خراسانی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، شاعر فارس-تاجیک (عصر 15). در یزد عمر به سر برده است. بنا به معلومات تذکره‌نویسان سفایی xوراسانی از دوستان جامی بوده است. این بیت از اوست: سوختم چندان، که بر تن نیست جای داغ، بعد از این خواهم نهادن داغ بالای داغ.

مفصل

سفالک

سفالک، سطح سخت و خشکیدة خاک را گویند، که غفسی‌اش تا 3 سانتی‌متر است. سفالک اکثر از تأثیر مکانیکی بارشات (باران درازمدّت، جاله و غیره) ، ویرانشوی ترکیب خاک، اینچنین بعد آبکُشایی خاک در زمستان یخکرده پیدا می‌شود. در سفالک بخارشوی نمی زمین کارم شدّت می‌یابد، به خاک داخل‌شوی آب …

مفصل