معلومات آخرین
Home / مختلف / ستیچکین باریس سیرگییویچ

ستیچکین باریس سیرگییویچ

ستیچکین باریس سیرگییویچ (5. 8. 1891، دیهه تروفناوای حاضره ولایت توله-2. 4. . 1969، مسکو) ، گیدراگرامیخنیک و تیپلاتیخنیک ساویتی، آکادمیک آکادمی فنهای ا.ج.ش.س. (4953، اعضاکارّسپاندینت 1946) ، قهرمان محنت سوسیالیستی (1961). شاگرد ن. ا. جوکاوسکیی. سال 1918 آموزشگاه عالی تکنیکی مسکو را ختم نمود. همراه جوکاوسکیی در تشکیل انستیتوت مرکزی ایراگیدرادینمیکه اشتراک کرد. ستیچکین یکی از مؤسسان آکادمی حربی هوایی اینجینیری به نام ن. ا. جوکاوسکیی می‌باشد (سالهای 1921-53 پروفسور همین آکادمی بود). سال 1929 «نظریة محرکهای هوای و ریکتیوی» نام اثرش نشر شد، که در آن اوّلین نظریة حرکت هوای و ریکتیوی بیان یافته است. لوریت مکافات دولتی ا.ج.ش.س. (1946) ، مکافات لنینی (1957). با آردین لنین، 2 آردین دیگر و مدالها مکافاتانیده شده است؛

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …