معلومات آخرین
Home / مدنیت و صنعت / مدنیّت افنسیف

مدنیّت افنسیف

مدنیّت افنسیف، مدنیّت دورة اینیالیت سیبری جنوبی، که هزارة 3-ابتدای هزارة 2 تا میلاد در پستخمی مینوسین و آلتایی پهن شده بود. با مدنیّتهای کلتمنار، یمنیه و کتکامبه در یک وقت انکشاف یافته است. از نام قبرستان نزد ک. افنسیف ویل. اوطان. خکس گرفته شده است. قبیله‌های مدنیّت افنسیف به نجاد به نام پلیایوراپایی منسوب بوده، از قبیله‌های مغولسورت همسایه فرق می‌کنند.

خریطة مدنیّت افنسیو

ز مدنیّت افنسیف آثار باششگاهها و قبرها باقی مانده‌اند. بالای قبرها با تخته‌سنگها پوشانیده شده، در بعضی آنها یک، دو و یکچند میّت گورانیده شده است. اهالی مدنیّت افنسیف چارواداری و احتمال دهقانی را می‌دانست. آلات را اساساً از سنگ می‌ساختید، ولی کارکرد مس، نقره و طلا معلوم بود. زیر ظرفهای سفالی مدنیّت افنسیف پهن بوده، خود ظرفها به تخم شباهت داشتند.

 

Инчунин кобед

سرخانه

سرخانه، قسم اوّل سرود، که به اندازة یک بیت متن سرود اجرا می‌شود. بعضاً سرخط …