معلومات آخرین
Home / مختلف / سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در ترکیه عمر به سر برده است. فرهنگ تفسیر زبان فارسی با نام «مجموعه-ال-فُرس» از تألیفات او می‌باشد.

Инчунин кобед

سفچه

سفچه، سفچ، نگرید، سپچه.