معلومات آخرین
Home / جامعه / تولّودخانه

تولّودخانه

تولدخانه در ا.ج.ش.س.، مواسیسه‌ای است، که در آن به زنها هنگام حاملگی، تولد و بعد تولد، بیماریهای زنانه، اینچنین به طفل نوزاد یاری طبّی می‌رسانند. تولدخانه شعبه‌های کنسولتسیة زنانه و قبول بیماران بعد تولد و پتالوژی حاملگی دارد.

تا روالوتسیة کبیر سوسیالیستی اکتبر در حدود حاضرة تاجیکستان تولدخانه وجود نداشت. سال 1938 در شهرهای دوشنبه و لنین‌‌آباد اوّلین تولدخانه‌ها ساخته شدند. حالا در رسّ تاجیکستان (1986) 13 تولدخانه‌های کلان موجودند.
م. دولاداوه، م. قاسم‌اوه.

Инчунин кобед

سفارت

سفارت، نمایندگی، کار و عمل سفیر، که از طرف دولتی به پایتخت دولت دیگر می‌رود. …