معلومات آخرین
Home / زیست شناسی / سرتان رستنی

سرتان رستنی

سرطان رستنی، یک نوع کسلی رستنی را گویند، که اساساً زنبوروغ و باکتریها به وجود می‌آرند. از سرطان رستنی بیشتر کرتاشکه، پامیدار، بتّه و درختان ضرر می‌بینند. در بیخ، شاخ و تنة رستنی کسل آماس و بزغونجها حاصل می‌شوند. نگرید، نیز کسلیهای باکتریوی رستنی، کسلیهای زنبو-روغی رستنی.

Инчунин кобед

safedaho

سفیده‌ها

سفیده‌ها، پراتیینها، مادّه‌های آرگنیکی کلانمالیکولة طبیعیی را گویند، که از امیناکیسلاته‌ها ترکیب یافته در ساخت …