معلومات آخرین
Home / جامعه / بازار پول

بازار پول

بازار پول، بازار سرمایه‌‌های کوتاهموهدت در شکل قرض و کاغذهای قیمتناک به مهلت، عادتاً، تا سه ماه (90 روز). در بازار پول شخصی، که از روی شرط مویین قرض می‌دهد (قرض‌دهنده) و شخصی، که از روی شرط مویین قرض می‌گیرد (قرضگیر) ، شرکت می‌ورزند. یکی از طبقه‌های اشتراکداران بازار پول دلّالان مالیوی می‌­باشند، ولی خدمت آنها در بازار حتمی نیست. در بازار پول به خیس قرضده و قرضگیر می‌توانند بانکها، تشکیلاتهای غیریبانکی قرضی، مؤسسه و کارهانه‌ها، شخصان واقعی و حقوقی، دولت در شخص تشکیلات و سازمان مویین، تشکیلاتهای بینلمیللی مالیوی و غیره شرکت نمایند.

Инчунин кобед

سفارت

سفارت، نمایندگی، کار و عمل سفیر، که از طرف دولتی به پایتخت دولت دیگر می‌رود. …