معلومات آخرین
Home / علم / ستیریامیتریه

ستیریامیتریه

ستیریامیتریه (از ستیریا… و… متریه) ، یک ساحة گیامیتریة المنتاری را گویند، که فیگوره‌های فزایی را می‌آموزد. فیگوره‌های در همواری بوده را باشد، پلنیمیتریه نام فصل گیامیتریه تدقیق می‌کند.

Инчунин кобед

سفر

سفر (عربی-تهی، خالی) ، ماه دوّم سالشماری قمری هجری، که از 30 روز عبارت است. …