معلومات آخرین
Home / جغرافیا / شهر فیاداسیه

شهر فیاداسیه

فیاداسیه، شهر در ولایت قریم رسّ و. بندر در ساحل بهر سیاه، ستنسیة راه آهن. اهالی‌اش 79 هزار نفر (1982). یکی از مرکزهای کورارتی قریم. واسطه‌های طبابتش-اقلیم، آب‌بازی در بهر، آب نوشاکی چشمة مینیرلی «فیاداسیه»، لایقة اجیکول. در فیاداسیه اساساً علّت عضوهای هاضمه، نفسکشی، رگهای خونگرد و سیستم عصب را طبابت می‌کنند.

در شهر زوادهای مکانیکی، شیر، فابریکه‌های صناعت سبک و خوراکواری، موزیی، نگارستان صورتهای به نام ا. ک. ایوزاوسکیی موجودند.
در قسم کهنه شهر یادگاریهای معماری عصرهای 14-15، مسجد مفتی جامی، (عصر 17) باقی مانده‌اند. فیاداسیه با آردین جنگ وطنی درجة 1-م مکافاتانیده شده است (1982).

Инчунин кобед

دیهة سفیدشهرک

سفیدشهرک، دیهه‌ای است در ساویت قشلاق لاهوتی ریان خاولینگ، ولایت کولاب. تیرّیتاریة ساوخاز به نام …