معلومات آخرین
Home / اسپورت / ونیویرسیده

ونیویرسیده

ونیویرسیده، بازیهای اسپورتی عمومی‌جهانی استودینتان، که سال 1924 تعسیس شد. با تشبث فیدیرسیة عمومی‌جهانی اسپورتسمینهای انیویرسیتیتها گذرانیده می‌شود. از سال 1960 این جانب سالهای طاق بازیهای اسپورتی بهارانه و سالهای جفت بازیهای اسپورتی زمستانه برپا می‌گردند. شعار انیویرسیده: «علم-اسپورت-دوستی-صلح». استودینتان ساویتی در انیویرسیده از سال 1957 اشتراک می‌کنند. سال 1973 انیویرسیده در مسکو گذشت.

Инчунин кобед

ustodi-varzish

وستاد ورزش

وستاد ورزش، در ا.ج.ش.س. عنوانهای زیرین اسپورتی تأسیس شده‌اند: 1) استاد اسپورت ا.ج.ش.س.، سال 1935 …