معلومات آخرین
Home / جغرافیا / سین

سین

سین (کوههای سین) ، کشور کوهییست، که در قسمهای جنوبی کشور کرسنایرسک و ولایت ارکوتسک، قسم شمالی ریسپوبلیکة اوطانامی ساویتی سوسیالیستی توه و قسم غر-ب ریسپوبلیکة اوطانامی ساویتی سوسیالیستی بریتیه واقع گشته است. از کوههای آلتای شرقی، قطارکوه ابکن و آلتاو کوزنیسک (در غرب) تا کول بیکل (در شرق) طول کشیده است. یکچند قطارکوههای موازی و سمتهایشان گوناگون را در بر می‌گیرد. در بین قطارکوهها چندین خمیهای سربسته جایی گرفته‌اند. بلندی قطارکوهها در شمال 500 متر، در کنارهای جنوبی کشور 900 متر، در مرکز آن 2500-3000 متر و از این هم بیشتر است (در مسّیو مونک و سردیک-3491 متر). سین از جهت آراگرفی به دو سیستم کوهی-سین غربی و سین شرقی تقسیم می‌شود. سین غربی در جنوب کشور کرسنایرسک و ریسپوبلیکة اوطانامی ساویتی سوسیالیستی توله واقع گشته، از بالاآب دریای ملыی ابکن (شرقتر کول تیلیس) تا پیوندگاه کوههای سین شرقی (در سرگه دریاهای کزыر و اده) به مسافة تقریباً 650 کیلومتر تول کشیده است. سین شرق در جنوب کشور کرسنایرسک در ولایت ارکوتسک، قسم غربی ریسپوبلیکة اوطانامی ساویتی سوسیالیستی بریتیه و قسم شمال شرقی ریسپوبلیکة اوطانامی ساویتی سوسیالیستی توه جایگیر شده است.
در سین کورسیت آهن‌دار، معدنهای آهن و مس، طلا، گرفیت، اسبیست، ابرق و ثروتهای دیگر زیرزمینی موجودند. چشمه‌های مینیرلی نیز بسیارند. اقلیم سین نهایت کانتینینتی. زمستانش دراز و خیلی خنک.
دریاهایش به حوزة دریای انیسیی منسوبند. کلانترین آنها-انیسیی، ابکن، توبه، منه، کن (با اگول). عالم هیوانات سین: زرگوش، سنجاب، روباه، گوزن، خرس بر، خالگول؛ پرّنده‌هایش دُرّاج، چلمورغ، ایزارسورخک و غیره. دریاهان سین ماهیهای گوناگون دارند.

Инчунин кобед

دیهة سفیدشهرک

سفیدشهرک، دیهه‌ای است در ساویت قشلاق لاهوتی ریان خاولینگ، ولایت کولاب. تیرّیتاریة ساوخاز به نام …