معلومات آخرین
Home / جامعه / تعمینات مالیوی

تعمینات مالیوی

تأمینات مالیوی، در مملکتهای ساتسیلیستی از حساب بوجیت دولتی و ذخیره‌های مالیوی کارخانه‌ها (اتّحادیه‌ها) بی‌بازگشت جدا نمودن مبلغهای پولی برای ترقّیات خواجگی خلق، چاره‌بینیهای اجتماعی و مدنی، مدافعه‌ و دیگر طلبات جمعیّتی را گویند.

تعمینات مالیوی مقصد موین قطعی دارد و به قدر اجرای پلنهای مقرّرشده، در صورت رعایة ترتیب صرفه‌کاری و زیر نظارت مّالیوی دولت صورت می‌گیرد. نگرید نیز مالیه، سیستم مالیه، سیاست مالیوی.

Инчунин кобед

سفارت

سفارت، نمایندگی، کار و عمل سفیر، که از طرف دولتی به پایتخت دولت دیگر می‌رود. …