معلومات آخرین
Home / مختلف / «تاریخ امیر هیدر»

«تاریخ امیر هیدر»

«تاریخ امیر هیدر» اثر مورخان ملّایباد‌الله و ملّا‌محمّدشریف، که از طرف شخص نامعلومی اختصار شده است. این اثر در اساس سرچشمه‌های تاریخی تألیف شده تاریخ حکمرانی امیر هیدر را در بر گرفته است. سال تألیفش نامعلوم. «تاریخ امیر  هیدر» از 81 باب عبارت است. دو باب اوّل اثر تاریخ مختصر بخارا، حکمرانی اشترخانیا و به جای آنها آمدن منغیتیّه را در بر می‌گیرد. باب 7-م به تاریخ تولد هیدر (از شاهموراد و زن او ملکه جانک) بخشیده شده است. بابهای منبعدة «تاریخ امیر  هیدر» تاریخ خوکمرانی امیر هیدر را (تا وف. 6 آکت. 1826) در بر می‌گیرد. اثر تقریباً در ا. 19 رونویس گردیده است. «تاریخ امیر  هیدر» برای روشن نمودن وضع اقتصادی و سیاسی و دیگر حالتهای عمارت بوخا را در عهد هیدر اهمیت کلان دارد.            و. نظیراو.

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …