معلومات آخرین
Home / علم (page 10)

علم

خلکاپیریت

xalkopirit

خلکاپیریت (از یونانی سhalcos-مس و پیریگ) ، کالچیدن مس، مینیرل، سلفید مس و آهن را گویند؛ سیغیs؛ 34، 57% مس، 30، 54% آهن و 34، 9% سلفور دارد. آمیخته‌هایش: اg، zn، اu، اs، sی، sn. عادتة در شکل مسّه‌های کریستلّ و ذره‌های کلان وامیخورد. رنگش زرد برنجی. جلایش متالی. سختی‌اش …

مفصل

خلکازین

xalkozin

خلکازین، (از یونانی سhalcos-مس) ، جلای مس، مینیرلیست از صنف سلفیدها. ترکیب شیمیایش سu2s؛ آمیخته‌های اg، بعضاً غی، سا، ni، اs دارد. رنگش خاکستری سربمانند. جیلایش متالی؛ مورت. سختی‌اش 2، 5-3؛ زیچی‌اش 5، 5-5، 8 گ/سم3. قوّة الکتر را نغز می‌گذراند. xلکازین معدن مس می‌باشد.

مفصل

خرکتیریستیکه در متیمتیکه

کارکتریستیکه در متیمتیکه، قسم بطون لاگریفم دهی را گویند. مثلاً، 1g 300=2، 4771، این جا 2 برای 1g 300 کارکتریستیکه است؛ 1g 0، 3=1، 4771، این جا 1=-1 برای 1g 0، 3 کارکتریستیکه است.

مفصل

فوتورالوژی

future

فتورالوژی (از لاتینی futurum-آینده و… لوژی) ، در معنای وسیش-مجموع تصوّرات در بارة آیندة زمین و انسانیت، در معنای مخدودش-ساحة دانشهای علمی، که پیشامد انکشاف حادثه‌های اجتماعی را می‌آموزد. فتورالوژی را به معنای پیش‌بینی و پیشگویی نیز استفاده می‌برند. اصطلاح «فتورالوژی» در علم ساویتی برای افادة تعلیماتهای غیریمرکسیستی (فتورالوژی برجوز) …

مفصل

خیر و شر

خیر و شر، از مفهوسهاپ مهم فلسفة عملی شرق بوده، در تاریخ افکار معنوی تاجیکان نقش روشنی دارد: در تعلیمات زردشتیه و مانویه مهمترین کتگوری اخلاقیست. در اوستا همة موجودات به دو قطب مقابل-عالم خیر و عالم شر تقسیم شده، رمز عالم خیر نور و عالم شر ظلمت دانسته شده …

مفصل

خلاع

خلاع، خلع، خلا (عربی خالی بودن) ، تهی، در فلسفة کلاسیکی عرب و عجم فضای خالی را نامند؛ بار نخست در ترکیب مفهومهای فلسفة عتیقن یونان شکل گرفته، سپس توسط آثار ارسطو به محیط فرهنگی شرق نزدیک و میانه نفوذ کرده است. بر خلاف لیوکیپّ و دیماکریت برین «مردمان خلا»، …

مفصل

خبر

خبر، یکی از سراعضاهای جمله بوده، از طرف گوینده تصدیق یا انکار شدن عمل، حالت یا علامت موبگدا را افاده می‌کند. xبر به مبتدا تابع بوده، آن را از جهت زمان، شخص، شماره و صیغه مویین می‌نماید. مناسبت گرمّتیکی خبر به مبتدا به طرز زیرین صورت می‌گیرد. xبر 1) عملی …

مفصل

خبرکشی

خبرکشی، دیده و دانسته دروغ گفتن، در حقوق جنایتی ساویت به آرگن یا شخص منصبدارن آن دیده و دانسته رسانیدن معلومات دروغ از خصوص جنایتی، که در حقیقت واقع نشده است یا خود در بارة صادر جنایت از طرف شخصی، که آن را صادر نکرده است. همة گرجدنینهای سنّنشاپ به …

مفصل

هرف x

x

x (خه) ، حرف بیست و سایوم الفبای حاضرة تاجیکیست، که از الفبای روسی گرفته شده (1940) ، آواز هم‌صدای بی‌جرنگ زبانچگی (عقبیزبانی چقور، وولیری)-ا راغ را افاده می‌کند و شکل نوشت چاپی‌اش 20، دستنویسش خ: می‌باشد. حرف x از خ («خ»)-ا الفبای یونانی آمده است. در الفبای عربی‌اساس تاجیکی …

مفصل

فاتاافّیکت

fff-1

فاتاافّیکت، ایفّیکتیالیکتری، تحت تأثیر شعاع‌افکنی الکترومگنیتی (فاتانها) الکترون خارج کردن جسم را گویند. فاتاافیکت دو نوع است؛ 1) فاتاافیکت بیرونی، توسط قانون ایینشتیین چنین افاده می‌شود؛ hv=+ ، این جا hv=انرژیة فاتان ده می‌شود؛ hv=انرژیة فاتان، ا-کاری برامد و-انرژیة کینیتیکی مکسیملی الکترون، h= سابیتة پلنک. بزرگی v0=’هودود سرخ فاتاافیکت نامیده …

مفصل