معلومات آخرین
Home / مدنیت و صنعت / میرهوسین

میرهوسین

میرهوسین، هوسین استر ا و ش ا نی (تقریباً 1861/62، اوراتیپ­په-اوّل سالهای 30، همان جا) ، خطهات تاجیک. یکی از استادان خط نستعلیق، که عنعنة خطّاطان معروف گذشته را دوام داده است. در شهرهای اندیجان، قوقند زند­گی کرده، با اهل علم و ادب وادی فرغانه مناسبت نزدیک داشته است. به زبانهای تاجیکی، ازبکی و عربی شعر نیز گفته است. مخصوصاً، در نگارشات قطعه (لوحه‌های آرایشی) مهارت تام داشته است. از قطعه‌های به قلم او تعلقداشته مرقّع ترتیب داده، عکس بعضی نمونة قطعه‌هایش در بین اهالی پهن شده است. با دانشمندان نامدار سولیمانقول رازی قوقندی، ناری محمّدیوسوف، شاعران موخیی و زوفرخان نوخرج علاقة دوستانة علمی و ادبی داش­ته است. آنها به صنعت خطّاطی مرآت-ال-فتوح بهای بلند داده، او را «زرّینقلم»، «راکیم شکرینرقم»، «عطاردرقم» و غ. نامیده‌اند. یکی از همزمانانش دار عبدالمجید در پارچة شعر زیرین او را به ق­تار خطّاطان بزرگ عصرهای 15-16 میرلی هرویی و میریماد گذاشته است:

سی فقیر را شد مسلّم حسن خط میرلی و میریماد و میرهوسین.

ه. مختاراف.

Инчунин кобед

سرخانه

سرخانه، قسم اوّل سرود، که به اندازة یک بیت متن سرود اجرا می‌شود. بعضاً سرخط …