معلومات آخرین
Home / زیست شناسی / خردومه

خردومه

خردومه، 1) خردومک (dastulis-glomerata) ، گیاه بسیارساله‌ای است از عایلة خوشیها. پایهش سخت و راست (تقریباً 1 م) ، سیربرگ.

در تاجیکستان خردومه‌های خودرویی جزء ترکیبی نباتات گوناگون ناحیه‌های کوهسار (1100-2800 م از سطح بهر) حساب می‌یابد. در قسم مرکزی قطارکوه حصار، نشیبیهای شمال کوه رنگان و موضع خاولینگ مرغزارهای کلان خردومه هستند. xردومه یکی از گیاههای بهترین خوراک چارواست. حالا آن را فرانای کشت می‌کنند. هنگام به مرغزار xردومه پاشیدن نوری نیتروژندار (60-90 کگ/گه) از هر گه 60-80 تس علف درپیدن ممکن است. خردومزار را برای چرانیدن چاروا و علفدروی استفاده می‌برند. خاشاک xردومه (هلگام گلکنی) 10 فایض پراتیین و 7، 9 فایض سفیده، 2، 6% روغن دارد.
2) xردومکه (ناگdeum bulbosum) ، گیاه بسیارساله‌ای است از عایلة خوشیها. از 50 تا 190 سم قد می‌کشد. خردومکه در منطقه‌های میانکوه تاجیکستان (800-2500 م از سطح بهر) علفزار نیمسونّه را به وجود می‌آرد. در کوه رنگان و موضع خاولینگ خردومکهار کلانی هست، که از هر گه-ا آن 15-25 س خاشاک خوش‌صفت میغوندارند. اوّل بهار به مرغزار خردومکه پاشیدن نوری نیتروژندار (60-90 کگ/گه) حاصل آن را خیلی (تا 60-70 س) زیاد می‌کند. خاشاک خردومکه (هنگام گلکن) 10-13% پراتیین، 7، 5-9، 8% سفیده، 2، 6% روغن، 8، 5% قند و غیره دارد.
دبیات: فلاره تدجیکسکایی سّر. ت. 1، مسکو-ل. ، 1957؛ بریجییف دوشنبه، کاراوین آ. ن. ، دیکی سارادیچ کولتورنыخ رستینیی فلارы ا.ج.ش.س.، ل. . 1981.
ه. مدمیناو.

Инчунин кобед

safedaho

سفیده‌ها

سفیده‌ها، پراتیینها، مادّه‌های آرگنیکی کلانمالیکولة طبیعیی را گویند، که از امیناکیسلاته‌ها ترکیب یافته در ساخت …