معلومات آخرین
Home / مختلف / غار ‌خواجه ‌اسحاق

غار ‌خواجه ‌اسحاق

غار ‌خواجه ‌اسحاق، غار قدیمییست، که در بلندکوه بالای دیهه مخشیود p-ن عینی ویل. لینیی‌‌آباد واقع است. در غ. x. ا. استخوان از میان بالای آدم باقی مانده است. بنا به روایتی این استخوان ‌خواجه ‌اسحاق نام روحانی بوده است. نام و در «مناقب ‌خواجه ‌اسحاق» نام اثر مجهول مؤلفی ذکر یافته است. از روی اخبار این مؤلف ‌خواجه ‌اسحاق از همدان با یارانش برآمده، در راه سمرقند گویا به تعقیب هوجّاچ دچار شده است. از این تعقیب‌کنیها س-های 70 ا. 8 (بعد 142 سال وفات محمّد) در غار همان کوه پناه می‌برد و غ. x. ا. نام گرفتن این غop نیز از همین جاست. ولی این روایت اساسی ندارد، زیرا سرلشکر و هاکمّ عرب هوجّاچ هنوز در اوّ. ا. 8 فوتیده است. اسکلت باقیمانده از آن شخصیست، که به سبب نامعلومی در غop پنهان شده است؛ یا خود شکارچی بوده است، که حادثة تصادفی رشتة حیات عورا کنده است.

د. مختاراف ا. ، مزارها چج طور پیدا شده‌اند؟ د ، 1974.

ه. مختاراف.

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …