معلومات آخرین
Home / مختلف / ربییف عبدالسّلام

ربییف عبدالسّلام

ربییو عبدالسّلام (تولدش 3. 8. 1930، دیهه چارباغ pیان لنین) ، بناکار، قهرمان محنت سوسیالیستی (1963). اعضای کپسّ از سال 1961. بعد ادای خذمت حربی دانشجوی آموزشگاه چیپتوره (1951-1954) ، تراکتورچی ستنسیة ماشین و تراکتور ورزاب وخق-ا رسّ تاجیکستان (1955-1956) ، کارگر «گارسترایی-تریست» (1956-1957) ، بتون‌ریز اپرولینیة ساختمان و مانتج ش 2، سردار بریگدة اپرولینیة میخنیزتسیة ساختمان تریست «دوشنبهسترایی» (1962-1965) و اپرولینیة ساختمایی ش 25-ا تریست «تاجیکسترایسپیتسمیخنیزتسیه» (1965-1976) ، از سال 1976 کارگر اپرولینیة «تاجیکوچپیدمیستسنب» گلوسنب رسّ تاجیکستان (حالا اتّحادیة انیویرسلی «تاجیکسنب»). در ساختمان بناهای کلان شهر دوشنبه (کامپلیکس ایراپارت، مهمانخانة «دوشنبه»، ریستارن «پالیات» و غیره) سهم ارزنده گذاشته است. دیپوتت ساویت عالی رسّ تاجیکستان (دعوتهای 5-6). با آردین لنین، مدالها، گرما­تة فخری پریزیدیوم ساویت عالی رسّ تاجیکستان مکافاتانیده شده است.

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …