معلومات آخرین
Home / زیست شناسی (page 5)

زیست شناسی

سپچه

سپچه، س ا بچه، سفچه، سفچ، س ا ف ج، خامک، خربزه یا تربوز نوبسته‌ای است، که به قدر کلانی سیب شده باشد.  

مفصل

سپرافیتها

saprofitho

سپرافیتها پوسیده و-رستنی) ، رستنیهایند، که از حساب مادّه‌های آرگنیکی تییار ارگانیزمهای مُرده و جانوران زنده غذا می‌کنند. از روی نوع غذاگیریشان سپرافیتها به ارگانیزم^ای گیتیراترافی منسوبند. سپرافیتها س. یکجایه با ارگانیزموای اوتاترافی در گردشپ مادّه‌ها در طبیعت موقع مهم دارند. انها مادّه‌های آرگنیکی تن هیوانهای مُرده و مادّهای را، …

مفصل

سر

sar-sardard

سر، کلّه، در آناتومیه قسم پیش (یا بالایی) تن اکثر هیوان و آدم را گویند. در سر جزء عالی سیستم عصب مرکزی، بعضی عضوهای حسیات (باصره، سامعه، شامّه) ، بعضی قسمهای سیستمه‌های نفسکشی و هاضمه جایگیر شده‌اند. در سر هیوانهای مهره‌دار مغز سر، که در داخل جمجمه است، عضوهای شامّه، …

مفصل

سنگخار

sangxor

سنگ‌خوار، سنگخورک، پرّندک باتلاقی سیاه‌رنگ درازنول و تاجداریست، که سنگمیده می‌خورد.

مفصل

سنگپوشتها

سنگ‌پشتها (تیز (اسپّ1ه) ، کشف، سولهفات، یک زیرسینف خزنده‌ها را گویند. بدنشان با کاسة شاخین، که از مُهره‌ و قبور-غه‌ها می‌سبزد، پوشیده شده است. کرپکس (کاسة تخته‌پشت) و پلست-ران (کاسة شکم) به همدیگر با پیوستکننده‌های پهلویی (بیهره-کت) یا پوست (حرکتناک) الحاق می‌شوند. کرپکس سنگ‌پشتهای خشکی‌گرد برجسته و سنگ‌پشتهای بهری و …

مفصل

سنگابدوکیها

سنگاب‌دوکیها، یک عایلة پرّنده‌ها را گویند، که به قطار رزّیگناگتیز منسوبند. درازی تنه‌اشان 13-22 سانتی‌متر، گردنشان کوتاه، دومشان نسبتاً دراز. 57 نمودشان، که به 5 جنس منسوبند، در عالم پهن شده‌اند. کسر سنگاب‌دوکیها پرّنده‌های کوچی می‌باشند. در اتّفاق ریسپوبلیکه‌های ساویتی سوسیالیستی سایوز ساویتسکیخ ساتسیلیستیچیسکیخ ریسپوبلیک ا.ج.ش.س. 15 (از 3 جنس) …

مفصل

سنگابدوک

sangobdavak

سنگاب‌دوک ، جنسن پرّنده‌ای است از عایلة سنگاب‌دویکیها. درازی تنش 16، 5-18 سانتی‌متر، دومش دراز، پایهایش دراز و باریکند. رنگش سفید یا زرد خاکسترنما و سیاه. 11 نمودش در اوراپه، آسیا، افریکه پهن شده است. در اتّفاق ریسپوبلیکه‌های ساویتی سوسیالیستی سایوز ساویتسکیخ ساتسیلیستیچیسکیخ ریسپوبلیک ا.ج.ش.س. 5، از جمله در تاجیکستان …

مفصل

سندل

daraxt

صندل، چندل، چندن، سفیدسندل، صندلدرخت، (زپыیش ا1یت) ، درخت همیشه‌سبزیست از عایلة صندلیشا. تا 10 متر قد می‌کشد. سندل درخت پرزیت است. در ریشة آن «مککها» (گوس-تاریه‌ها) حاصل می‌شوند. «مککها» مادّه‌های غذایی را از بافتة نیشکر، خیزوران، نخل (پلمه) و غیره جبّیده می‌گیرند. صندل مستقل هم می‌سبزد. صندل در هندوستان، …

مفصل