معلومات آخرین
Home / تکنولوژی / تیخنیکة روشنایی

تیخنیکة روشنایی

تکنیکة روشنایی، یک ساحة علم و تکنیکه را گویند، که با تدقیق پرینتسیپها و ایجاد طرزهای حاصلکنی، ازنوتقسیمکنی فزایی، چِنکنی خصوصیتهای شعاع‌افکنی آپتیکی (روشنایی) و تبدل دادن انرژیة روشنایی با دیگر نمودهای انرژیه مشغول است. تکنیکة روشنایی اینچنین مسئله‌های تکمیل کانستروکتاری و تکنولوژی موبعهای روشایی، اسباب و آلات روشنایی‌دهنده، شعاع‌افکننده، سیگنال‌دهنده، سیستم ادارة منبعهای روشنایی، مسئله‌های مقرّر نمودن معیار، لایحه‌کشی، جهازانی و به مادّه و ارگانیزمهای زنده تأثیر رسانیدن روشنایی صنعی و طبیعی را می‌آموزد.

دستگاههای تکنیکة روشنایی از رویی تعییناتش روشنای‌دهنده، سیگنال‌دهنده و شعاع‌افکن می‌شوند.
تیخنیکة روشنایی کینیمتاگرفی و تکنیکة روشنایی بناکاری نیز موجودند. تکنیکة روشنایی کینیمتاگرفی مسئله‌های گوناگون تطبیق روشینی را در همة مرحله‌های پراتسیسّ کینیمتاگرفی حل کرده، تکنیکة روشنایی کینانوارگیری (با تدقیق منبع، اسباب و افزار روشنایی‌دهنده و تطبیق آن در کینانوارگیری مشغول است) ، تکنیکة روشنایی نسخه‌برداری فیلمها (برای اپّرتهای فیلمنوسخبردار سیستمه‌های روشنایی‌دهنده و اسبابهای روشنایچینکننده را کار کرده می‌برارند) و تکنیکة روشنایی کیناپرایکتسیه (بلند برداشتن صفت نمایش فیلمها، صرفه‌کاری هنگام استحصال آنها و ساده کردن خذمت دستگاههای کیناپرایکتسیانی) -را در بر می‌گیرد. تکنیکة روشنایی بناکاری یک قسم فیزیکة بناکاری بوده، قانونیّتهای در بناها پهن و تقسیمشوی انرژیة روشنایی آفتاب و منبعهای صنعی روشنایی، خاصیتهای آپتیکی مصالح و کانستروکتسیه‌های بناکاری، تأثیر روشنایی به نمای خانه جهتهای استتیکی روشنایی در معماری بناهای جمعیّتی، میدان و خیابانهای شهر و غیره را می‌آموزد. آن اینچنین اصولهای عاقلانة لایحه‌کش و ساختن بناها، کانستروکتسیه‌های روشنایشفّاف، وسیله‌های آفتابپناه و اسباب و دستگاههای روپنای‌دهنده را در بر می‌گیرد.
ب. نوروزاو، ت. جوره‌یف.

Инчунин кобед

samosval

سماسول

سماسول، ماشین خودریز، اتومبیل، پریسیپ یا نیمپریسیپ بارکشیست، که خود بارش را خالی می‌کند. سماسول …