معلومات آخرین
Home / جغرافیا / شهرک روشان

شهرک روشان

روشان، پاسیالکه، مرکز مأموری ریان روشان ومکب. در ساحل راست دریای پنچ و دامنة قطارکوه یزگولام، در بلندی 2000 م از سطح بهر واقع گشته است. اهالی‌اش 2295 نفر (1981) ، وساسن تاجیکان.

در پاسیالکه کامبینت خذمت میشی، مطبعه، اداره‌های خواجگی آب، اچستکة استفاد‌بری راه، جمعیّت مطلوبات، شعبة علاقه، کسّة امانتی، ستدیان، مهمانخانه، 10 مگزین مالهای صناعتی و خوراکواری، نانوایخانه، آشخانه، چایخانه و غیره هست. روشان اینچنین مکتب میانه، مکتب موسیقی، مکتب اسپورتی، مکتب رسّامی، 2 یسلی-بارچة کودکان، 2 کتابخانه، خانة مدنیت، تئاتر خلقی، داروخانه، ستنسیة سنیتری و ایپیدیمیالاگی، پالیکلینیکه و کسل‌خانه دارد. در کنار پاسیالکه ایرادرام جایی گرفته است.
د. رحیمبیکاو.

Инчунин кобед

دیهة سفیدشهرک

سفیدشهرک، دیهه‌ای است در ساویت قشلاق لاهوتی ریان خاولینگ، ولایت کولاب. تیرّیتاریة ساوخاز به نام …