معلومات آخرین
Home / زیست شناسی / سنگ دندان

سنگ دندان

سنگ دندان، کرخشیست عبارت از مادّه‌های آرگنیکی و نمکها، که در روی دندانها پیدا شده سخت می‌شود. اساساً در گردنة دندان جایگیر می‌شود. بعضاً قسم زیاد غلافک و ریشة دندان را فرا می‌گیرد. سنگ دندان از منتظم تازه نکردن دندانها پیدا می‌شود.

پ ا ش گ ا ر ی: معتدل خاییدن خوراک، تازه نگاه داشتن و هر سر وقت به دُختُر دندان نشان دادن دندانها.

Инчунин кобед

safedaho

سفیده‌ها

سفیده‌ها، پراتیینها، مادّه‌های آرگنیکی کلانمالیکولة طبیعیی را گویند، که از امیناکیسلاته‌ها ترکیب یافته در ساخت …