معلومات آخرین
Home / مختلف / رجباو نوروز

رجباو نوروز

رجباو نوروز (تولد 1922، دیهه ایسیز پایان ریان مستچاه) ، پخته‌کار، قهرمان محنت سوسیالیستی (1965) ، استاد پختة ریسپوبلیکة ساویتی سوسیالیستی تاجیکستان (1963). اعضای کمونیستیچیسکیه پرتیه ساویتسکاگا سایوزه کپسّ از سال 1947. اشتراکچی جنگی          بزرگ وطنی. رجب‌اف سالهای 1939-41 معلم، 1964-67 رئیس کالخوز «زرافشان» (سابق کالخوز به نا-م ا ویسریاناویچ استالین) ، 1967-72 دیرکتور ساوخاز «پروده» و از سال 1972 رئیس کالخوز «زرافشان» ریان مستچاه کالخوزی، که رجب‌اف راهبری می‌کند، هر سال حاصل بلند پخته به دست می‌آرد. دیپوتت ساویت عالی ریسپوبلیکة ساویتی سوسیالیستی تاجیکستان  (دعوت 6). با آردینهای لنین، بیرق سرخ محنت، جنگ وطنی (درجة 2) و مدالها مکافاتانیده شده است.

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …