معلومات آخرین
Home / تکنولوژی / نویگتسیة هوایی

نویگتسیة هوایی

نویگتسیة هوایی،  اران­ویگتسیه، علم در بارة اصول و واسطه‌های راودن اپّرتهای پریش (اپ)-سمالیاتها، ویرتالیاتها و غیره‌ها؛ مجموع عملیات برای مویین کردن عنصرهای نویگتسیه از طرف پونکتهای روی‌زمینی ادارة پرواز یا در بارت اپ و استفاد‌بری آنها در راندن اپ. غیp از آن نویگتسیة هوایی مسئله‌های چوزعی نو-گتسیانی-در بین اپ نگاه؛ داشتن مسافه و فاصلة وقت داده-شده در راههای هوایی سیرحرکت و هنگام فرود به ایرادرام، آگاه، کردن برخورد اپ هنگم پر­واز با مانعه‌های رویزمینی (مسالن، کوه) ، پیشگویی کردن نزدیکشوی دو اپ هنگام پرواز و غیره را حل می‌کند. برای مویین نمودن عنصرهای ادارة پرواز (سمت حرکت، کنج تمایل، کنج جایوزکنی، سرعت پرواز، بلندی، کااردینته‌های موقع اپ و غیره) ، وا­سیته‌های گااتیخنیکی (بلندی‌سنجها، اسباب چِنکنودة سرعت کامپس­های مگنیتی و گیدرامگنیتی، نیمکامپسهای گیراسکاپی) ، رادیوتیخنی­کی، استرانامی، تکنیکة روشنایی (میناها) و غیرpo استفاده می‌برند.

Инчунин кобед

samosval

سماسول

سماسول، ماشین خودریز، اتومبیل، پریسیپ یا نیمپریسیپ بارکشیست، که خود بارش را خالی می‌کند. سماسول …