معلومات آخرین
Home / زیست شناسی / مگسها

مگسها

مگسها (muscidae) ، عایلة حشرات از گروه دوباله‌ها. در دوید قریب 5 هزار نمود آنها معلومند. بدنشان تیره، بعضاً زرد یا کبود و یا سبز جلادار. از 1 تا 2 هزار (در دوام عمر خود) دانه تخم می‌گذارند؛ بعضیشان زندزا. کرم مگسها در مادّه‌های پوسیدة آرگنیکی، نار و، بعضاً در بافته‌های زندة رستنی و هیوان انکشاف می‌یابد. زیاده از 50 نمود مگسها (مگس خانگی، مگس بازار و غ .) انگیزنده و پهن‌کنندة کسلیهای سرایتی آدم و هیوان (و با، اسهال خونین، سوختنی، تریپناسامازها و غ .) می‌باشند. بعضی مگسها (مس. ، مگس کرم، مگس پیاز و غ .) به زراعت خواجگی قشلاق ضرر کلان می‌رسانند. اصولهای مبارزه؛ رعایة قاعده‌های سنیتری و گیگیینی در محلهای اهالی‌نشین و استفادة انسیکتیتسیدها.

د .: زیمین ل. س. ، ایلبیرگ ک. یو. . آپریدیلیتیل نسیکامыخ اوراپییسکایی چست ا.ج.ش.س.، ت. 5، چ. 2، ل. ، 1970.

Инчунин кобед

safedaho

سفیده‌ها

سفیده‌ها، پراتیینها، مادّه‌های آرگنیکی کلانمالیکولة طبیعیی را گویند، که از امیناکیسلاته‌ها ترکیب یافته در ساخت …