معلومات آخرین
Home / مختلف / سیف‌الدّین دهلوی

سیف‌الدّین دهلوی

سیف‌الدّین دهلوی (سال تولدش نامعلوم-وفاتش 1582) ، شاعر و دانشمند فارس-تاجیک. گذشتگان سیف‌الدّین دهلوی از بخارا بوده، بعدتر ساکن هندوستان شده‌اند. برابر سیف‌الدّین دهلوی پدر و پسرش از دانشمندان و متصوّفان مشهور زمان به شمار می‌رفتند. سیف‌الدّین دهلوی مرید شیخ امان‌الله پانیپتی بوده است.
سیف‌الدّین دهلوی اثرهای منظوم (غزل، رباعی، قطعه، مثنوی) و منثور در موضوعات فلسفی و عرفانی ایجاد کرده است، که نمونه‌ای از آنها در تذکره‌ و منابع دیگر ادبی و دینی تا زمان ما رسیده است.

در بارمان

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …