معلومات آخرین
Home / مدنیت و صنعت / سربنده

سربنده

سربنده، یک نوع رقص خلقی قدیمی اسپنیست. شاید از شرق پیدا شده باشد. ضربش 3/4، 3/2. در ابتدا تحت صدای کستنیته (قاشقها) فقط زنها می‌رقسیدند. رقص جاذبه‌ناک و پرخروش. در عصرهای 15-16 سربنده همچون رقص مستقل ص-نوی پیش از مضحکه‌ها نمایش داده می‌شد. در عصر 17. سربنده در فرنسیه تحوّل یافت: آن را مانند مینوات (با طرز جفت-جفت) می‌رقسیدگی شدند. در عصرهای 17-18 سربنده همچون رقص دربار معمول گشته، حتّی به بلیتها داخل شد. در عصر 18 چون شکل موسیقی به جزء سیویتة سازی درآمد.

Инчунин кобед

سرخانه

سرخانه، قسم اوّل سرود، که به اندازة یک بیت متن سرود اجرا می‌شود. بعضاً سرخط …