معلومات آخرین
Home / علم / موستلیهات-اش-شعرا

موستلیهات-اش-شعرا

«موستلیهات-اش-شعرا» فرهنگ فرزیالاگی فارسی-تاجیکی. سال 1767 از طرف وارستة سیالکوتی تألیف شده است. با نام «مصطلحات و آ ر ا س ت ا» نیز مشهور است. در فرهنگ کلمه و عباره‌های دشوارفهم، ادیامه‌ها (عباره‌های مجازی) و غیره شرح یافته‌اند، که مؤلف آنخا را از دیوانهای شاعران گوناگون دریافته، شرح و تفسیرشان را از فر-هنگهای موجوده پیدا نکرده است. یک خصوصیت «مصطلحات» آن است، که کل-مة سیراستعمال و سیرمعنایی به اساس گرفته شده، تابشهای معنایی آن در ترکیب عباره و تعبیرات مجازی و به این وسیله در شعر تاجیکی قید گردیده است. macلن، عباره‌های زیادی با کلمة «آب» از قبیل «آب و گل»، «آب طینت»، «آب دندان‌شکن»، «آب روشن» و غیره آورده شده‌اند. هر یک واحد فرزیالاگی در فرهنگ از روی ترتیب الفبای خروف کلمه‌های ریشگی جایی گرفته است. وارسته در تصنیف «مصطلحات» 14 فرهنگ لغت‌سازان پیش‌گذشته را استفاده برده است.

ه. رحماناو

 

Инчунин кобед

سفر

سفر (عربی-تهی، خالی) ، ماه دوّم سالشماری قمری هجری، که از 30 روز عبارت است. …