معلومات آخرین
Home / جامعه / سولالة صفّاریان

سولالة صفّاریان

صفّاریان، سلالة امیران ایرانی (861-900) ، که در پراکنده شدن خلافت عبّاسیان و آزاد کردن ایران از عربها رل کلان بازیده، دولت صفّاریان را تشکیل کردند. اساس‌گذارش دهقانبچه‌های سیستانی یعکوب ابن لیس و به را-درانش امر، طاهر و علی‌. یعقوب در شهر زرنجه چند وقت شاگرد صفّار (مسگر) بود، که نام سلاله از همین جاست. برادراوش در خذمت قشون خلافت بودند. بعد دعوت شدنش یعقوب نیز در خذمت حربی شهرت پیدا کرده، سردار حربی و صاحبمولک محلی را از عمل دور کرد و سال 861 امیر سیستان شد. او به دستگیری سپاهیان خود تکیه کرده، از اطاعت خلیفه سر کشید و تا سال 873 تمام ایران جنوبی و شرقی، قسماً تیرّیتاریة افغانستان حاضره را ضبط کرد. سال 875 به مقابل خلیفة بغداد لشکر کشید، ولی در محاربه شکست خورده، قسم زیاد ملکش را از دست داد و سال 879 وفات کرد. بعد وفات او برادرش امر (879-900) خود را والی خلیفه اعلان نموده، کوشش کرد، که ملکهای اسماعیل سامانی را زیر دست کند، ولی این کار به او میسّر نشد و سال 902 به قتل رسید. ملکهای صفّاریان بین سالهای 900 و 908 به دولت سامانیان همراه شد. صفّاریان چون وسّلهای سامانیان در سیستان تا ابتدای عصر 14 در سرچشمه‌ها به نظر رسند هم آنها موقع نمایان سیاسی نداشتند. ن. نعمت‌اف.

Инчунин кобед

سفارت

سفارت، نمایندگی، کار و عمل سفیر، که از طرف دولتی به پایتخت دولت دیگر می‌رود. …