معلومات آخرین
Home / مختلف / پیس

پیس

پیس، پیسی، بره س، ویتیلیگا (در لات. vitiligo-بیماری روی پوست، شکوفه) ، ویرانشوی پیگمینتتسیة پوست، که در آن پیگمینت قسمهای علی‌حدة پوست برهم می‌خورد. سببگار پیس هنوز معلوم نیست. به این بیماری کس عادتاً در جوانی (بیشتر زنها) گرفتار می‌­شود. اوّل در روی پوست داغهایمایی سفید شکل و ‌اندازه‌اشان هرخِله پیدا گشته، منبعد حجماً کلان می‌شوند و با هم درآمیخته، قسم زیاد بدن را فرا می‌گیرند؛ سپس موی جای آسیب‌دیدة پوست سفید می‌شود. پیس در همه جای پوست پیدا شده می‌تواند. شخصان گرفتار پیس درد را حس نمی‌کنند.

موالیج: استفادة نورهای اولتره‌بنفش و پریپرتهایی، که خسّاسیّت پوست را نسبت به نورهای اولتره‌بنفش زیاد می‌کنند.

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …