معلومات آخرین
Home / جغرافیا / پستخمی کمه و منیچ

پستخمی کمه و منیچ

پستخمی کمه و منیچ، پستی طولانی ناوه‌مانندیست، که کوکز پیش را از همواری اوراپة شرقی جدا می‌کند. پیدایشش تیکتانیکیست. برش 20-30 کیلومتر؛ در قسم مرکزی تا 1-2 کیلومتر. پستخمی در دورة انتراپاگین گلوگاهی بوده، بحرهای کسپیی و سیاه را با هم می‌پیوسته است. حالا این جای را سلسلة پول و آب‌انبارها فرا گی­ریفته است: کول منیچ-گودلا (کو­ل از همه کلانترین و آبش شور) و غیره، آب‌انبار ویسیلاوسکیی، که دریای منیچ از آن ابتدا گرفته به دریای دان می‌ریزد.

شرقتر، در جای مجرای خشکیدیستادة منیچ شرقی، کانال کمه و منیچ ساخته شده است. انتهای شرقی پستخمی پایان‌آب دریای کمه می‌باشد. سرحد شرطی بین اوراپه و آسیا را عادتاً از پستخمی کمه و منیچ می‌گذرانند.

Инчунин кобед

دیهة سفیدشهرک

سفیدشهرک، دیهه‌ای است در ساویت قشلاق لاهوتی ریان خاولینگ، ولایت کولاب. تیرّیتاریة ساوخاز به نام …