معلومات آخرین
Home / علم / میچنیکاو الьیه الьیچ

میچنیکاو الьیه الьیچ

میچنیکاو الیه الیچ (15. 5. 1845، دیهه ایوانفکه، حاضره ر-ن کوپییسک ویل. خرکاو-15. 7. 1916، پریج) ، بیولوگ روس، یکی از اساس‌گذاران پتالوژی مقایسوی، میکربیالوژی و ایمبریالوژی ایوالیوتسیانی. اعضای فخری اف پتربورگ (1902).

ونیویرسیتیت خرکاو را (1864) ختم کرده است. سالهای 1870-82 پراف. انیویرسیتیت ناواراسّییسک در آدیسّه (حالا انیویرسیتیت دولتی آدیسّه به نم ا. ا. می‌چنیکاو). سال 1886 با همراهی ن. ف. گملیّه یکمین ست. باکتری‌آلاگی روس را برای مبارزه با بیماریهای سرایتی تشکیل کرد. س. 1887 به پریج آمده، در انستیتوت ل. پستیر کار کرد. با همراهی ا. آ. کاولیوسکیی قانونیّتهای عمومی انکشاف هیوانهای بی‌مهره و مهره‌دار را مویین نموده به ایمبریالوژی ایوالیوتسیانی اساس گذاشت. نظریة پیدایش هیوانات بسیارهوجیره را کشف کرد. سال 1882 حادثة فتاتسیتاز را آشکار کرد و در اساس آن نتالوژی مقایسوی التهاب (1892) و نظریة فگاتسیتری ایمّونیتیت (مصونیت) (مصونیت) را کشف کرد. می‌چنیکاو مسئلة پیرشوی را سالهای دراز تدقیق کرده به خلاصه‌ای آمد، که پیری و مرگ آدم در نتیجة با میکربها و دیگر زهرها خودزهرالودشوی ارگانیزم به عمل می‌آید. در اساس این عقیدة علمی یک قطار واسطه‌های پیشگیری خودزهرالودشوی ارگانیزم را پیشنهاد نمود (ستیریلیزتسیه کردن خوراک، نم خوردن گوشت، استعمال شیر و جرغات و غ .). در اثرهایش مسئله‌های علم و فلسفه را نیز محاکمه و ملاحظه کرده است. لوریت مکافات نابیلی (1908، یکجایه با پ. ایرلیخ).

س .: نبرنّыی بیولوگیچیسکی پرایزویدینیه. م. ، 1950؛ آکادمیچیسکایی سابرنی ساچینینیی، ت. 1-16، م. ، 1950-64.

 

Инчунин кобед

سفر

سفر (عربی-تهی، خالی) ، ماه دوّم سالشماری قمری هجری، که از 30 روز عبارت است. …